Sinagogi din Banat și Arad

Descoperă istoricul și frumusețea sinagogilor din Reșița, Caransebeș, Lugoj, Timișoara și Arad.

Recomandări de lectură

Pe platforma noastră am dorit să evocăm prin fragmente de mărturii principalele momente din istoria recentă a evreilor din Banat și Arad. Dacă te pasionează subiectul, îți recomandăm să parcurgi următoarele cărți și situri. Desigur, această listă de recomandări nu se dorește a fi exhaustivă, ci un punct de plecare.

Vultur, S., coord. (2002) Memoria salvată. Evreii din Banat, ieri și azi, Editura Polirom, Iași
Vultur, S., A.Onică, ed. (2002) Memoria salvată II, Editura Universității de Vest, Timișoara
Neumann, G., (2014) Destine evreiești la Timișoara. Portretul comunității din perioada interbelică până azi, Editura Hasefer, București
Leopold, L. (2016)  Áron Chorin, o schiţă biografică, Trad. Sălăjanu D., Roman D., Roman L., Editura Universității Vasile Goldiș din Arad
Grec, M. I., coord. (2015) Comunitatea Arădeană și atitudinea față de holocaust 1940-1944, Editura Universității Vasile Goldiș din Arad
Neumann, V. (2016) Evreii Banatului. O mărturie a multi- și interculturalității Europei Est-Centrale, Editura Brumar, Timișoara
Schatteles, T. (2013)  Evreii din Timisoara, Editura Hasefer, București
Mózes, T. (2020) Evreii din Oradea, Editura Hasefer, București
Neumann, G. (2019) Pe urmele Timișoarei evreiești, Editura Brumar, Timișoara
Muzeul Virtual al Evreilor din Timișoara
Memoria.ro

Demersul nostru

Poveștile sinagogilor aduce mai aproape istoricul și frumusețea a opt sinagogi din Banat și Crișana, mai precis din orașele Reșița, Caransebeș, Lugoj, Timișoara și Arad. Povestea acestora este completată de frânturi din viața comunităților evreiești care le-au construit și au contribuit la prosperitatea acestor orașe.

Vezi mai multe detalii