Termeni, condiții de utilizare și politica de confidențialitate

1. Informatii despre site-ul Poveștile Sinagogilor

1.1. Site-ul povestilesinagogilor.com este proprietatea Asociației Pantograf, cu sediul în București, sector 1, Str. Pitar Moș, nr. 26, CUI 43090449, numit în continuare Poveștile Sinagogilor.

1.2. Poveștile Sinagogilor este o platformă online de promovare a patrimoniului material și a memoriei comunităților evreiești din jurul a 8 sinagogi din Banat (1 la Reșița, 1 la Lugoj, 1 la Caransebeș, 3 la Timișoara) și Arad (2). Poveștile Sinagogilor vizează conștientizarea comunităților și a autorităților din localitățile mai sus-menționate de valoarea arhitecturală a sinagogilor și de importanța memoriei recente acomunităților evreiești și a vieții acestora în prezent în vederea protejării patrimoniului construit și a stimulării turismului cultural tematic.

1.3. Prin accesarea acestui website, vă obligați să respectați termenii și condițiile prezentate în cele ce urmează.

2. Proprietatea intelectuală

2.1 Conținutul și design-ul Poveștile sinagogilor, inclusiv design-ul și experiența de utilizare a acestuia precum și bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea Poveștilor Sinagogilor/ Asociației Pantograf și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

2.2. Conținutul Poveștile Sinagogilor poate fi preluat pentru uz personal sau în scopuri didactice necomerciale, iar acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Poveștilor Sinagogilor/ Asociației Pantograf:
a. îndepărtarea însemnelor (bannere, logo-uri, texte, imagini etc.) care identifică dreptul de autor al Poveștilor Sinagogilor asupra conținutului;
b. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră;
c. reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

2.3. Este interzisă orice utilizare a conținutului Poveștilor Sinagogilor în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise prin formularul de contact al Poveștilor Sinagogilor.

2.4. În condițiile în care considerați că un anumit conținut aflat pe site-ul Poveștile Sinagogilor încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, dreptul la viață privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteți rugați să ne transmiteți un mesaj referitor la drepturile încălcate prin intermediul formularului de contact de pe site-ul Poveștile Sinagogilor pentru a permite administratorilor să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale.

2.5. Poveștile Sinagogilor este marcă a Asociației Pantograf. Este interzisă utilizarea acesteia în orice mod, fără un acord scris din partea Poveștilor Sinagogilor.

3. Schimbări ale site-ului

Poveștile Sinagogilor își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment părți ale conținutului său, precum și de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

4. Viața privată

4.1 Informații generale
Poveștile Sinagogilor respectă viața dvs. privată și datele cu caracter personal pe care le partajați cu noi în momentul accesării acestui site. Aceste informații au rolul de a vă informa cu privire la ce tip de informație cu caracter personal este colectată de la dvs., cum și unde am putea folosi această informație, cum înțelegem noi să protejăm informația colectată de la dvs., cine are acces la informația colectată de la dvs. și cum pot fi corectate în timp inadvertențele din informația preluată.

Poveștile Sinagogilor respectă legislația din România în vigoare, în speță Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestordate, modificată și completată și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Poveștile Sinagogilor la adresa menționată la art. 1.1. din prezentul regulament „Termeni, condiții de utilizare și politica deconfidențialitate”.


4.2 Ce informații cu caracter personal colectăm
Poveștile Sinagogilor
colectează informații de la utilizatorii săi prin intermediul rapoartelor traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-ul noastre.

Informația din raportul de trafic al serverului: adresa dvs. IP - un cod numeric care identifică dispozitivul de pe care v-ați conectat, ora vizitei dvs., locul (țara, regiunea sau orașul) de unde ați accesat site-ul nostru (geolocalizare: informații despre latitudinea, longitudinea, altitudinea la care se afla dispozitivul depe care ați accesat site-ul). Poveștile sinagogilor înregistrează aceste informații pentru o perioadă de timp nedeterminată. Utilizăm servicii externe ale companiei de analiză a traficului – cum sunt cele puse la dispoziție de Google Analytics. Nu utilizăm datele de trafic pentru identificarea persoanelor din spatele unor adrese IP.


4.3. Cum protejăm informațiile colectate de la dvs.
Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dvs. sunt de o importanță vitală pentru noi.

Orice statistică privind traficul utilizatorilor noștri, pe care o vom oferi către terțe rețele de publicitate, site-uri partenere sau entități finanțatoare, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.

5. Modificarea Termenilor, condițiilor de utilizare și a politicii de confidențialitate

Poveștile Sinagogilor își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, actualizând versiunea și dataadoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități.